Το ερώτημα του άρθρου θα μπορούσε να διατυπωθεί και διαφορετικά: Γιατί να μην επενδύσει κανείς στην Ελλάδα; Η ουσία είναι ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα: για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, για τις προοπτικές να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις, ..