12.12.16

Ο "ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΑΡ" και βροχή τα..πεντοχίλιαρα! ΧΑΜΟΣ στο πάρτι του "Παλιού ΠΑΣΟΚ"...

Παλιό ΠΑΣΟΚ - Το Ορθόδοξο
Ο Εθνικός μας σταρ Αντρεούλης Ευαγγελόπουλος

Ανδρεαδάκης δίνει το σινιάλο στο λαό και σηκώνει τον Ηλιο πάνω απ' την παράταξη μέσα σε...
μια αδιανόητη πασοκική βροχή πεντοχίλιαρων!