25.1.17

Πώς εξαφανίζεται η μεσαία τάξη στα χρόνια των μνημονίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
Εξαφανίζεται η μεσαία εισοδηματική τάξη στην Ελλάδα, λόγω της πολύχρονης λιτότητας και της υπερφορολόγησης που τη συνοδεύουν, ενώ οι μισοί Έλληνες θέλουν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Πρόκειται για τα κυριότερα...
ευρήματα της ετήσιας έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Αποκαλύπτει τα αποτελέσματα της βίαιης εσωτερικής υποτίμησης που επήλθε από τον συνδυασμό της υπερφορολόγησης και της απότομης μείωσης των μισθών.
Σε ό,τι αφορά τη σύνθλιψη της μεσαίας τάξης όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία marc για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ το 75,3% των νοικοκυριών παρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 2016 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με σαφέστατη την τάση της ανισότητας υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών κατηγοριών. Το 11,1% του πληθυσμού με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ δήλωσε αύξηση. Επιπλέον, μόλις το 1,5% των νοικοκυριών καταφέρνει και αποταμιεύει. Περισσότερες από μία στις τρεις οικογένειες (37%) δηλώνει ότι διαβιώνει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη κλίμακα μέχρι 10.000 ευρώ. Μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι οριακά αυξημένο σε σχέση με το 36,3% του 2015.
Η εξαφάνιση της μεσαίας τάξης προκύπτει και από τα ακόλουθα στοιχεία: Το 35,6% δηλώνει πως το ετήσιο εισόδημά του το 2016 ήταν από 10.001 έως 18.000 ευρώ, ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν υψηλότερο 36,1%. Μόλις το 12,8% απάντησε πως οι ετήσιες απολαβές του ήταν ανάμεσα στην κλίμακα των 18.001 και 25.000 ευρώ, το 5,4% έχει εισόδημα μεταξύ των 25.001 και 30.000 ευρώ, το 2,3% από 30.001 έως 40.000 ευρώ και το 1,3% άνω των 40.000 ευρώ.
Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει και η πρόθεση των νοικοκυριών να αναζητήσουν εργασία εκτός συνόρων. Πρόκειται για το 42% (1.806.000 οικογένειες) ή το 67,7% των νέων ηλικίας 18-35 ετών που εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αν βρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις εργασίας.
Άλλο εύρημα της έρευνας που δείχνει τη δεινή θέση των νοικοκυριών είναι η εκτεταμένη εισοδηματική επισφάλεια. Είναι ενδεικτικό το εύρημα της έρευνας που αναδεικνύει ότι στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής 500 ευρώ, το 15,8% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει. Το 51,4% των νοικοκυριών θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη με μεγάλη δυσκολία.
Η ανεργία παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Το 32,6% των νοικοκυριών, δηλαδή σχεδόν 1,1 εκατομμύριο οικογένειες, έχουν στην οικογένεια τουλάχιστον ένα άτομο σε ανεργία. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 73,3% του συνολικού αριθμού των ανέργων. Από το σύνολο των τελευταίων μόνο το 9,5% λαμβάνει επίδομα ανεργίας.
Οι ευέλικτες θέσεις εργασίας εξαπλώνονται. Περισσότερα από ένα στα πέντε νοικοκυριά έχουν ένα μέλος στην οικογένεια που εργάζεται για λιγότερα χρήματα από τον επίσημα καθορισμένο κατώτατο μισθό των 586 ευρώ (490 ευρώ καθαρή αμοιβή). Η σύνταξη είναι η κύρια πηγή εισοδήματος μιας οικογένειας. Μόλις το 9% των οικογενειών δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ως κύρια πηγή εισοδήματος, σταθερά υψηλό 49,2% είναι το τμήμα εκείνο των νοικοκυριών που δηλώνει τη σύνταξη κάποιου μέλους ως το κυριότερο έσοδο.
Οι οικογένειες δεν μπορούν επίσης να αντεπεξέλθουν και σε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Έτσι το 21,3% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ενώ το 34% δηλώνει ότι το 2017 δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις.
http://www.imerisia.gr/