16 Ιαν 2017

Όλες οι τραπεζικές χορηγίες στην αφερέγγυα ΝΔ

Ευγενικές χορηγίες ύψους 289,3 εκατ. ευρώ έκανε η Αγροτική Τράπεζα στη ΝΔ, με ενέχυρο την αβέβαιη κρατική επιχορήγηση.
Αν και όλες οι τράπεζες που δανειοδότησαν την αξιωματική αντιπολίτευση είχαν κάθε λόγο να καταγγείλουν το μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Αντιθέτως, ενώ για τους κοινούς θνητούς η στρόφιγγα έκλεισε, για τη ΝΔ ήταν πάντα ανοιχτή.
Οι πιστωτικές πράξεις της Νέας Δημοκρατίας προήλθαν από τις πέντε μεγάλες τράπεζες: Αγροτική, Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, και Attica. Τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης κατέχει η Αγροτική με ποσοστό 81%, ενώ όπως θα δείτε παρακάτω οι δανειοδοτήσεις χαρακτηρίζονται από τη μη εξυπηρέτηση ούτε του κεφαλαίου ούτε των τόκων.
Από το 2000 και έπειτα η ΝΔ έλαβε συνολικά -άνευ τόκων- τα εξής:
α) 289,3 εκ ευρώ από την Αγροτική με την σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού 337/10.10.2000 και τις πρόσθετες συμβάσεις της.
β) 15 εκ ευρώ από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ με την σύμβαση χρεολυτικού δανείου 1506/17.2.2010, για το οποίο δεν έχει γίνει καμία αποπληρωμή, ούτε κεφαλαίου, ούτε τόκων. Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, το κόμμα εμφανίζει υπόλοιπο οφειλής 25.291.737,82 εκ ευρώ. Εμφανίζεται, επίσης, ένα υπόλοιπο ύψους 1.088.067,03 εκ ευρώ στον αλληλόχρεο λογαριασμό υπ’ αριθμόν 4736878/27.5.2011. 
γ) 5 εκ ευρώ από την ΕΘΝΙΚΗ με τη σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό υπ’ αριθμόν 9747073836/20.12.2010. Δεν έχει γίνει καμία αποπληρωμή, ούτε κεφαλαίου, ούτε τόκων.
δ) 3 εκ ευρώ από την Eurobank με την σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, υπ’ αριθμόν 1353/19.11.2010. Δεν έχει γίνει καμία αποπληρωμή, ούτε κεφαλαίου, ούτε τόκων.
ε) 2 εκ ευρώ από στην ATTICA με την σύμβαση δανείου, υπ’ αριθμόν 812/11.2.2011 για το οποίο δεν έχει γίνει καμία αποπληρωμή, ούτε κεφαλαίου, ούτε τόκων.

Η αριστεία των παράλληλων εξασφαλίσεων

Επιπρόσθετο στοιχείο ότι η Νέα Δημοκρατία είχε την τάση να επικυρώνει τη χρηματοδότηση με παράλληλες εξασφαλίσεις. Τουτέστιν, το κόμμα που επικαλείται την αριστεία, τοποθετούσε ως ενέχυρο τις κρατικές επιχορηγήσεις ταυτόχρονα σε διαφορετικές τράπεζες για να εξασφαλίζει δανεισμό. Το γεγονός αυτό είχε καταγγείλει στην Εξεταστική Επιτροπή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Λάππας, γνωστοποιώντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση είχε προβεί σε τριπλή εκχώρηση της κρατικής της επιχορήγησης στις εξής τράπεζες: Αγροτική, Εθνική και Eurobank.
Οι παράλληλες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με το εισηγητικό πόρισμα:
α) Για τα δάνεια της ΑΤΕ, οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί από το κόμμα συνίστανται αφενός, στη σύσταση ενεχύρου επί των εκχωρημένων απαιτήσεων σε αυτές από τις κρατικές επιχορηγήσεις των ετών 2001 έως 2018, πλην του 2015 και αφετέρου, στη συμφωνία για ρήτρα ανεκχώρητου των κρατικών επιχορηγήσεων των ετών 2019 και 2020.
β) Για δάνεια της ΠΕΙΡΑΙΩΣ , η εξασφάλιση που έχει δοθεί από το κόμμα συνίσταται στην σύσταση ενεχύρου επί της εκχωρημένης απαίτησης σε αυτήν από την κρατική επιχορήγηση του έτους 2015, που προϋπολογίστηκε στα 15 εκ ευρώ.
γ) Για τα δάνεια της ATTICA , οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί από το κόμμα συνίστανται στην σύσταση ενεχύρου επί των εκχωρημένων απαιτήσεων σε αυτήν από τις κρατικές επιχορηγήσεις των ετών 2013 και 2014, συνολικού ύψους 2.2 εκ ευρώ. Η εξασφάλιση αυτή είναι όμως άκρως προβληματική, όπως σε ιδιαίτερο κεφάλαιο πιο κάτω αναλύεται.
δ) Για τα δάνεια της EUROBANK, οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί συνίσταται στην σύσταση ενεχύρου επί της εκχωρημένης απαίτησης σε αυτήν από την κρατική επιχορήγηση του έτους 2019, ύψους 3 εκ ευρώ.
ε) Για τα δάνεια της Εθνικής, οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί συνίστανται στην σύσταση ενεχύρου επί των εκχωρημένων απαιτήσεων σε αυτήν από τις κρατικές επιχορηγήσεις των ετών 2019 και 2020, ύψους 5 εκ ευρώ και 4 εκ ευρώ αντίστοιχα.
Προφανώς για τη δανειοδότηση της ΝΔ δεν ευθύνονται μόνο οι ιθύνοντες του κόμματος, αλλά και τα τραπεζικά στελέχη που τις ενέκριναν. Σύμφωνα με το εισηγητικό πόρισμα, δεν έχει προκύψει ότι οι τράπεζες είχαν λάβει υπ’ όψιν τους ως όφειλαν πιθανή απομείωση της διασφαλιστικής αξίας των ενεχύρων. Εν ολίγοις, τα τραπεζικά στελέχη δεν εξέταζαν καν το ενδεχόμενο να μειωθεί σε βάθος χρόνου -όπως και έγινε- το εκλογικό ποσοστό της ΝΔ, όπως επίσης η κάκιστη δημοσιονομική κατάσταση στη χώρα. 

Οι... πενιχρές κρατικές επιχορηγήσεις

Άξιο αναφορά πως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ νέμονταν το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών επιχορηγήσεων για δεκαετίες. Ποσά, που μόνο πενιχρά δεν μπορούν να θεωρηθούν. Ενδεικτικό παράδειγμα ότι το 2002 η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων κυμαινόταν σε επίπεδα της τάξης των 40.000.000 ευρώ, φτάνοντας έως και τα 68.000.000 ευρώ για το 2009.
«Αυτά διανέμονταν κυρίως μεταξύ των δύο μεγάλων τότε κομμάτων. Η κρατική χρηματοδότηση του ΠΑΣΟΚ κυμάνθηκε μεταξύ των ποσών των 17.000.000 για το 2002 και των 24.175.150,30 ευρώ για το 2009. Σε παρόμοια ποσά κινήθηκε και η κρατική χρηματοδότηση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εμφάνισε μία διακύμανση μεταξύ 17.022.548,68 ευρώ για το 2002 και 26.280.294,83 για το 2009» σημειώνεται επί λέξει στο πόρισμα. 
Ένα ερώτημα προκύπτει από τα παραπάνω: Πού πήγαν αυτά τα λεφτά;
http://www.koutipandoras.gr/