25.1.17

ΛΙΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΟ

Το λιμανι των καημων λοιπον ειχε ενα επιμελητηριο  μεγαλο όσο και το λιμάνι και παλιό όσο ο Ο ΛΕΩΝ.
Ειχε και έχει όλα τά κομφορ  Προεδρο ,Δ.Σ Νομικό σύμβουλο ,υπαλλήλους. 
Αλλά  βρέ αρχοντα παρά τους ευρωπαικους τιτλους μαθε  λίγα αγγλικουλια , γιατί ούτε στα ελληνικά  είσαι καλός 
<άλλα ενοούσαμε >  ,<άλλα υπογραψαμε>  κατανόση ζερό
Το 2017 όμως καλά ξεκινησε , τυχερο θά είναι ...ξεπουλήσαμε   αγοράστήκαν όλα τα γούρια  μή και μείνουν αμανάτι στίς αποθήκες  αδερφέ ..ετσι ;