14.2.17

Τα ακριβότερα γενόσημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ

Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν 750 εκατομμύρια ευρώ για συμμετοχή στην αποζημιούμενη περίθαλψη και 250 εκατομμύρια ευρώ για φάρμακα που αγοράζουν χωρίς συνταγή από τα φαρμακεία. Το πόσο πληρώνουν τα..
νοικοκυριά για φάρμακα προκύπτει από το εξής: το 2009 η συμμετοχή στη φαρμακευτική περίθαλψη ήταν μεσοσταθμικά 9%, ενώ τώρα έχει ξεπεράσει το 30%.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν χθες από το στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας Αντώνη Καρόκη, σε ενημερωτική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κ. Καρόκης ανέφερε ότι -παρά τις συνεχείς οριζόντιες μειώσεις- τα εκτός πατέντας και τα γενόσημα φάρμακα παραμένουν ακριβά στην Ελλάδα.
Η χώρα μας -είπε- έχει τα πιο ακριβά γενόσημα μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η τιμή τους είναι διπλάσια από τη μέση τιμή στις χώρες-μέλη.
Σύμφωνα με τον ομιλητή, ακόμη και στην περίπτωση που η διείσδυση των γενοσήμων ξεπεράσει σημαντικά το 25% που είναι σήμερα, η εξοικονόμηση θα είναι ελάχιστη, λόγω των υψηλών τιμών τους. Η αυξημένη διείσδυση -ανέφερε- θα μείωνε τη δαπάνη κατά μόλις 0,09%.
Για να αποδεσμευθούν πόροι και να «ανασάνει» το σύστημα ο κ. Καρόκης πρότεινε να εξαιρεθούν τα εμβόλια από τον «κλειστό» προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, καθώς αφορούν πρόληψη και όχι θεραπεία.
Πρότεινε, επίσης, τα εξής: Να τιμολογούνται τα εκτός πατέντας και τα γενόσημα φάρμακα με τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων ευρωπαϊκών τιμών, όπως συμβαίνει σήμερα με τα καινοτόμα σκευάσματα. Να ελέγχονται οι νοσοκομειακοί προϋπολογισμοί μέσω μηχανισμών προοπτικής χρηματοδότησης.
Ο κ. Καρόκης εξέφρασε την εκτίμηση πως με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση, η οποία θα ξεπεράσει σε ετήσια βάση τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Διευκρίνισε πως το 2016 υπήρξε υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 700 εκατομμύρια ευρώ, η οποία δεν συνοδεύτηκε από αυξημένη κατανάλωση και δεν συνδέεται με το κόστος που προκάλεσαν τα καινοτόμα φάρμακα.
Σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην τιμολόγηση πρότεινε να υπάρξει αξιολόγηση των νέων φαρμάκων με επιστημονικές μεθόδους και εφαρμογή «θεραπευτικών πρωτοκόλλων», τα οποία θα επιβάλλουν τη χρήση φθηνών σκευασμάτων ανά πάθηση.
Η δημιουργία φορέα αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση για την Ελλάδα και πρέπει να έχει συσταθεί έως το τέλος του έτους. Ο φορέας θα αξιολογεί τις νέες θεραπείες με βάση τη σχέση κόστους - οφέλους σε αναλογία με τις υπάρχουσες θεραπείες. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να δομηθούν κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πρακτικές Υγείας που εφαρμόζονται στη χώρα. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
http://www.ethnos.gr/