27 Ιουν 2017

Η τυχόν απαγόρευση ή ματαίωση της εκδήλωσης των αστυνομικών στα Εξάρχεια είναι αδιανόητη και συνιστά «νομιμοποίηση» του άβατου!


Το Σύνταγμα εγγυάται την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 11: «1.Οι ΄Ελληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία.
Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει».
Επίσης σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 20): «1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα για ειρηνικούς σκοπούς. 2. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να συμμετέχει σε κάποιο σωματείο».
Εξάλλου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 11): «1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συναιτερισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ’ άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του. 2. Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων…».
Η Ομοσπονδία Αστυνομικών (Π.Ο.ΑΣ.Υ) αποφάσισε να πραγματοποιήσει την 29-6-2017 και ώρα 18.00΄εκδήλωση στην Πλατεία Εξαρχείων με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις», προκειμένου να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος και να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις από κοινού με όλους τους κοινωνικούς φορείς για την επίλυσή τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ επιπόλαιη χαρακτήρισε ο Yπουργός Δημόσιας Τάξης την εν λόγω απόφαση (στην ουσία θα ήθελε τη ματαίωσή της). Μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε, ότι η εκδήλωση των αστυνομικών «χαλάει το ευρύτερο σχέδιο εξομάλυνσης της περιοχής». Η αστυνομία, όπως και ο στρατός, είναι «εργαλεία του κράτους, νόμιμης βίας» και έτσι πρέπει να λειτουργούν, είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «στα Εξάρχεια θα πρέπει να μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις πολίτες και κάτοικοι της περιοχής».
Εδώ τίθενται τα ερωτήματα: Πόσο «προοδευτικό» είναι το να δέχεται κανείς την αστυνομική δύναμη ως «εργαλείο κρατικής νόμιμης βίας»; Γιατί αγνοείται ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι κατεξοχήν προληπτικός; Η Κυβέρνηση ασπάζεται το μοντέλο «Τυπικής Εφαρμογής /Επιβολής του Νόμου» και όχι το μοντέλο «Κοινοτισμού-Κοινοτικής Αστυνόμευσης/Συνεργασίας Αστυνομίας-Κοινότητας»; Πόσο «προοδευτικό» είναι, το να δέχεται κανείς, ότι οι αστυνομικοί δεν είναι πολίτες, ότι δηλαδή δεν έχουν τα δικαιώματα των άλλων πολιτών; Ο Υπουργός αναγνωρίζει το «άβατο» των Εξαρχείων; Ο διάλογος με τις «συλλογικότητες» δεν περιλαμβάνει κατά τον κυβερνητικό αξιωματούχο τα σωματεία και τους συλλογικούς φορείς των αστυνομικών; Και αυτό θεωρείται δημοκρατικό και εκφράζει το Κράτος Δικαίου; Οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις των Διεθνών Συνθηκών και του Συντάγματος για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών δεν ισχύουν για τους αστυνομικούς;;;
Επίσης, επειδή ακούστηκαν και κάποιες σκέψεις-απόψεις για απαγόρευση της εκδήλωσης, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν δικαιολογείται και αντίκειται στις ως άνω διατάξεις, αφού δεν μπορεί να υποστηριχθεί, ότι συντρέχει κίνδυνος διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Σε καμιά περίπτωση δεν διατρέχει κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια από τους αστυνομικούς. Πως μπορεί από τη μια μεριά να δικαιολογείται ο κάθε λογής «ακτιβισμός», που ενθάρρυνε και υποστήριξε η παράταξη (πρώην και νυν) του Υπουργού και η αυτοδικία (ενίοτε ποινικά κολάσιμη) με τις καταλήψεις, τους αποκλεισμούς, τα «κινήματα» κ.λ.π. και από την άλλη να μην επιτρέπεται μια απλή-ήσυχη εκδήλωση συνδικαλιστικού σωματείου των αστυνομικών; Το προνόμιο-δικαίωμα αυτό το έχουν μόνο οι «γνωστοί-άγνωστοι» και οι άλλες ακραίες ή εξωκοινοβουλευτικές «οντότητες»;;;
Τέλος τυχόν ματαίωση της εκδήλωσης θα είχε δυσμενέστερα αποτελέσματα, αφού θα ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο την επιθετικότητα ορισμένων και θα φανέρωνε την αδυναμία της Πολιτείας να εξασφαλίσει «το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια». Γιατί η εκδήλωση «χαλάει το ευρύτερο σχέδιο εξομάλυνσης»; Υπάρχει τέτοιο σχέδιο; Μάλλον όχι. Μήπως ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εμφορούμενος από τις αριστερές ιδεοληψίες και πολιτικές σκοπιμότητας, οδηγεί την Αστυνομία στην αδράνεια και σε ρόλο παρατηρητή; Μήπως θέλει δηλαδή να ασκήσει την πολιτική του κατευνασμού, της αδράνειας και των παραχωρήσεων προς έναν (δυνητικό) «εχθρό», με σκοπό την αποφυγή μιας επαπειλούμενης «σύγκρουσης»; Όμως η ανοχή των «επιθετικών» ενεργειών, το γεγονός ότι αυτές παραμένουν ατιμώρητες και η αδράνεια έναντι της συνεχούς επιθετικότητας, προκαλεί στο επιτιθέμενο υπερβολική αυτοπεποίθηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση αυτής. Η πολιτική του κατευνασμού αποτελεί στη Θουκυδίδεια σκέψη, μια ένδειξη αδυναμίας, η οποία, όχι μόνο προκαλεί την εχθρική επιθετικότητα, αλλά συμπαρασύρει σε αντίστοιχη στάση ακόμη και μικρότερες «δυνάμεις» που προσβλέπουν στην αποκόμιση εύκολων και σχετικά ακίνδυνων «ωφελημάτων».
Σε κάθε περίπτωση η κίνηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. «τάραξε τα νερά» και εξ επόψεως στρατηγικής κρίνεται επιτυχημένη, ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος.
Το κείμενο αναρτήθηκε στη σελίδα στο fb του policenews.eu από τον Αντιστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Ν. Μπλάνη*
Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών