3.6.17

Μπροστά σε μία κακή λύση…


Να αποκωδικοποιήσει τις πραγματικές διαθέσεις των δανειστών και να διερευνήσει τις δυνατότητες για μια βελτιωμένη πρόταση στο επόμενο Εurogroup προσπαθεί το Μαξίμου δέκα μέρες μετά το...

«ναυάγιο» της 22ας Μαΐου. Ταυτόχρονα επιχειρεί να παρέμβει ζητώντας καθαρή λύση που να δίνει άμεση και βιώσιμη έξοδο στις αγορές και καλώντας τους δανειστές να εκπληρώσουν το ηθικό και νομικό καθήκον τους απένα­ντι στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αυτήν τη στιγμή αντιμέτωπη με μια λύση που έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν ήθελε:

- Είναι «σπαστή», δηλαδή αντιμε­τωπίζει το άμεσο χρηματοδοτικό ζή­τημα με το κλείσιμο της αξιολόγη­σης και την εκταμίευση της δόσης, αλλά αφήνει το χρέος ουσιαστικά για μετά τις γερμανικές εκλογές, και κα­τά πάσα πιθανότητα προς το τέλος του προγράμματος.

- Είναι «θολή» ως προς το χρέος, καθώς δεν επιτρέπει μια άμεση έκ­θεση βιωσιμότητας του χρέους εκ μέρους του ΔΝΤ που περιμένει η ΕΚΤ ώστε να συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, κάτι που με τη σειρά του αναμένεται πως θα δώσει στις αγορές και τους ε­πενδυτές, σήμα σταθεροποίη­σης της ελληνικής οικονομίας.

Σε μια προσπάθεια να δια­χειριστεί πολιτικά κι επικοινωνιακά το ζήτημα - στον βαθμό που διακυβεύεται το αφήγημα της άμεσης εξόδου στις αγορές -, το κυβερνητικό επιτελείο από τη μία εκφράζει την αισιοδοξία ότι θα βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές, από την άλλη αφήνει να αιωρείται η... συγκρουσιακή «εναλλακτική» της πολιτικής διαπραγ­μάτευσης στη Σύνοδο Κορυ­φής που ακολουθεί (22 Ιουνίου). Εξου και το τηλεφώνημα σε Τουσκ επισήμως λέγεται πως ήταν απλώς μια ενημέρωση του εν λόγω θεσμι­κού παράγοντα για τις εξελίξεις και τις ελληνικές θέσεις. Ο τόνος που δί­νεται από το Μαξίμου είναι ότι μπαί­νει μπροστά στη διαπραγμάτευση ο Τσίπρας με συνεχείς επαφές με αξιωματούχους και ομολόγους του, ανα­ζητώντας συμμαχίες με Γαλλία, Ιτα­λία, Πορτογαλία...

topontiki.gr