3.7.17

DEAL ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ: Για Ελληνική τράπεζα και real estate

deal
Στην πώληση ποσοστού της τάξης του 20% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσει η Eurobank μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Η τράπεζα προσδοκά να αντλήσει ένα ποσό της τάξης των 180 εκατ. ευρώ που θα βελτιώσει αισθητά τα εποπτικά της κεφάλαια. Η διαδικασία, θα πραγματοποιηθεί σε ελάχιστη τιμή 8,80 ευρώ ανά μετοχή, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building), για την οποία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, υπάρχει ήδη πλήρης κάλυψη.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Eurobank προς τις χρηματιστηριακές αρχές με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεσή της να διαθέσει έως 20.252.001 κοινές μετοχές της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, η Fairfax Financial Holdings Ltd (μέσω συνδεδεμένων εταιριών) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC (ΡΙΜCΟ), έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή €8,80 ανά μετοχή.
Η HSBC Bank plc, η AXIA Ventures Group Ltd και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ ενεργούν για λογαριασμό της Eurobank ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (από κοινού οι «Διαχειριστές”).
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Grivalia Properties. Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfax δικαιώματα ψήφου στην Grivalia θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%. Σε αυτήν την περίπτωση και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η ιδιωτική tοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση των Διαχειριστών. Τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της ταχείας διαδικασίας του βιβλίου προσφορών. Η Eurobank διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διαθέσει λιγότερες μετοχές ή και καμία μετοχή. Η Eurobank έχει συμφωνήσει περίοδο διακράτησης 60 ημερών σε σχέση με εναπομείνασες μετοχές στη Grivalia Properties που τυχόν θα διατηρεί μετά την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Σήμερα, στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia εκτός από την Fairfax Financial Holdings Limited, συμμετέχουν επενδυτικά κεφάλαια του μεγέθους και της αξίας των Fidelity και Brandes Investment Partners (αμφότερα με 5%) και η Wellington με 11,6%
Η πορεία της Grivalia
Η Grivalia (τότε Eurobank Properties) ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της ως ΑΕΕΑΠ το 2004. Δύο χρόνια αργότερα οι μετοχές της εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ταυτόχρονη άντληση κεφαλαίων ύψους 86 εκατ.ευρώ.
Το 2012 αποτέλεσε κομβική χρονιά για τη Grivalia καθώς τον Άυγουστο εισέρχεται στο μετοχικό της κεφάλαιο η Fairfax Financial Holdings Limited, αποκτώντας το 14,78% των μετοχών της εταιρείας, πωλητής του οποίου ήταν η Lamda Development Α.Ε. και ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό της συμμετοχής της στο 19,1%.
Ακολουθεί την ερχόμενη χρονιά υποχρεωτική δημόσια πρόταση απόκτησης μετοχών της Grivalia από την Fairfax, με προσφερόμενο αντάλλαγμα τα €6,86 ανά μετοχή, ενώ αποφασίζεται ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 193 εκατ., Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της δημόσια πρόταση, το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax Financial Holdings στην Eurobank Properties θα ανέρχεται στα επίπεδα του 41,50%, το οποίο διατηρεί έως σήμερα.
Στo διάστημα αυτό η Grivalia, με επικεφαλής τον Γιώργο Χρυσικό, έχει υλοποιήσει σειρά εξαγορών, διευρύνοντας το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. Μεταξύ άλλων, απέκτησε 14 κρατικά ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ με την μέθοδο sale & leaseback , χαρτοφυλάκιο ακινήτων που ήταν μισθωμένα σε εμπορικές αλυσίδες, επενδυτικό ακίνητο επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68 στην Αθήνα, ακίνητο σε ένα από τα τρία κτίρια των παλαιών εργοστασιακών εγκαταστάσεων της «Παπαστράτος» στον Πειραιά, μέσω της Grivalia Hospitality θα υλοποιήσει επένδυση στο «Pearl Island” του Παναμά κ.α.
Το 2016, η ΑΕΕΑΠ εμφάνισε έσοδα από μισθώματα 61,3 εκατ. έναντι 57,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%. Tα καθαρά κέρδη για τη χρήση 2016 ανήλθαν στα 26,4 εκατ. ευρώ.