29 Ιουλ 2021

Πάγιες δαπάνες: Μέγα φιάσκο – Ωθούν τις επιχειρήσεις σε ρυθμίσεις με τσουχτερό επιτόκιο

 


Σε μεγάλο φιάσκο αναδεικνύεται το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα επιδότησης των πάγιων δαπανών που «τρέχει» το υπουργείο Οικονομικών.

Λίγες μέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή των οριστικών αιτήσεων, στις 4 Αυγούστου, οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πως τα ποσά της επιδότησης που θα λάβουν όχι μόνο δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους, αλλά το οικονομικό επιτελείο έχει βάλει κρυφούς… κόφτες για τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών κουπονιών που θα πάρουν στα χέρια τους, με τα οποία θα συμψηφίσουν χρέη σε Εφορία και Ταμεία.

Το πλέον εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να ανακουφίσει την αγορά από τις πληγές της πανδημίας, όμως δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Αντιθέτως, τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις τρέχουσες υποχρεώσεις, ενώ για τα χρέη που συσσωρεύτηκαν το προηγούμενο έτος εξαναγκάζει τις επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ρυθμίσεις με τσουχτερό επιτόκιο.

Ένας επιπλέον κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν αφήσει πίσω τους τα προβλήματα να σταματήσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να τις εξοφλήσουν με τα κουπόνια!

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί ο τρόπος διαχείρισης των κρατικών voucher που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, καθώς το Δημόσιο δεν επιτρέπει τον συμψηφισμό με οφειλές της πανδημίας, τις οποίες έχει ανάγκη να καλύψει η κάθε πληττόμενη επιχείρηση, αλλά περιορίζει το εύρος των υποχρεώσεων κατά το δοκούν.

Συγκεκριμένα, τα κρατικά κουπόνια θα αποπληρώσουν μόνο τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που καθίστανται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Πρακτικά, το υπουργείο Οικονομικών έχει βάλει «κόφτη» ακόμα και στο πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα της επιδότησης, δηλαδή στον φετινό φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η πληρωμή των φορολογικών οφειλών μάλιστα είναι προκαθορισμένη από το κράτος, αφού έχει δοθεί στη δημοσιότητα και συγκεκριμένη σειρά έκπτωσης από τις φορολογικές υποχρεώσεις, όπως:

α) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων

β) ΕΝΦΙΑ

γ) ΦΠΑ

δ) κάθε άλλο φόρος, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση από τις φορολογικές Αρχές

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν εξαντλήσει το σύνολο του ποσού που έλαβε με τα κρατικά κουπόνια έως την τελευταία μέρα του 2021, τότε η ενίσχυση θα χαθεί οριστικά. Το πλαίσιο δεν επιτρέπει μεταφορά της επιδότησης και για το 2022 από τη στιγμή που δεν έχει εξαντληθεί το ύψος του κουπονιού.

Αυτό σημαίνει ότι από την Πρωτοχρονιά του 2022 το πιστωτικό κουπόνι θα μηδενιστεί και οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν καμία άλλη βοήθεια από το κράτος.

Την ίδια στιγμή, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, κατά το οποίο μπορεί να γίνει χρήση του κουπονιού, οι επιχειρήσεις έχουν ούτως ή άλλως τη δυνατότητα ελαφρύνσεων μέσω του προγράμματος «Συν-Εργασία». Δηλαδή, ακόμα μικρότερες υποχρεώσεις να πληρώσουν και άρα μικρότερα ποσά ενίσχυσης από το κράτος.

Από τα 874.000 επιχειρηματικά ΑΦΜ της χώρας, αίτηση για το πρόγραμμα υπέβαλαν μόνο 74.000. Ωστόσο, την τελική έγκριση για ένταξη στην ενίσχυση πήραν ακόμα λιγότερα, καθώς επιλέχθηκαν μόλις 30.922 επιχειρήσεις, με 253.360 εργαζομένους.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως το κράτος ωθεί τις επιχειρήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα χρέη της πανδημίας στις ρυθμίσεις με το «τσουχτερό» επιτόκιο ύψους 2,5%, αφού ελάχιστοι οφειλέτες δεν θα επιλέξει τις άτοκες δόσεις που προβλέπουν χαμηλό αριθμό δόσεων.

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών ήταν οι επιχειρήσεις που πληρούσαν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

· απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζομένους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021

· ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ

· έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος

· είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020

· είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους

· δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Κρυφοί «κόφτες» ροκανίζουν την επιδότηση

Το υπουργείο Οικονομικών υποχρέωσε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να καταθέσουν όλες τις δαπάνες τους στο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης στο TAXISnet.

Στο έντυπο θα αποτυπώνονταν όλα τα έξοδα που έχουν πραγματοποιήσει από τον Απρίλιο 2020 έως και Δεκέμβριο 2020, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τους πρώτους μήνες του 2021, μια περίοδο που η χώρα διένυε ακόμα ένα καθολικό lockdown.

Στην πράξη, το κράτος θα δώσει στις επιχειρήσεις κρατικά κουπόνια ανάλογα με το ύψος των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει, αφού όμως έχουν αφαιρεθεί όλες οι υπόλοιπες κρατικές ενισχύσεις που έχουν λάβει, όπως οι επιστρεπτέες προκαταβολές.

Με αυτή τη «μέθοδο» πολλές επιχειρήσεις αναμένεται να λάβουν πολύ μικρά ποσά, καθώς από τη διαφορά των δαπανών της πανδημίας με τις επιστρεπτέες προκαταβολές προκύπτει ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσό επιδότησης.

Το ύψος της ενίσχυσης μέσω των πάγιων δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιριών ΚΤΕΛ.