8 Ιουν 2023

ΜΚΟ: Έκθεση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δείχνει πώς κλέβουν τα ταμεία των οργανώσεων

 


Έκθεση για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν διαχειριστές ΜΚΟ για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τα ταμεία δημοσιοποίησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι συντάκτες της 16σέλιδης έκθεσης διαπίστωσαν ότι η μεθοδολογία για τη διάπραξη των βασικών αδικημάτων ήταν κοινή σε τέτοιου είδους υποθέσεις.

«Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις ιδιότητες με τις οποίες συνδέονταν με τις ΑΜΚΕ, που υπέστησαν βλάβη, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου, του διαχειριστή, του πραγματικού δικαιούχου και του ιδρυτή αυτής (ή του στενού συγγενή αυτών) προκειμένου να τις “χρησιμοποιήσουν” και να αποκομίσουν περιουσιακά οφέλη», αναφέρει η έκθεση.

Μέσω του ρόλου τους, «οι δράστες είχαν αποκτήσει ισχυρές διαχειριστικές δυνατότητες τόσο των δραστηριοτήτων της κάθε ΑΜΚΕ όσο και των επιχορηγήσεων/δωρεών που αυτές λάμβαναν, με αποτέλεσμα να καθίστανται απόλυτοι κυρίαρχοι και να δημιουργούν συνθήκες μέσω των οποίων θα αποκόμιζαν κέρδη σε βάρος των εταιριών». Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κέρδιζαν παράνομα χρήματα που προορίζονταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ.

Σε όλες σχεδόν τις μεθοδολογίες, κοινό χαρακτηριστικό ήταν η χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη μεταφορά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από την εγκληματική δραστηριότητα.

Η έκθεση με τίτλο «Καταχρηστική εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι δεσμεύτηκε η περιουσία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του άλλοτε διευθυντή, πλέον εκπροσώπου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) Παναγιώτη Δημητρά.

«Χρησιμοποίησαν τις αδυναμίες του συστήματος»

Η Αρχή για το Ξέπλυμα εξηγεί ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν «τις αδυναμίες του συστήματος και την απουσία ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και επαρκούς εποπτείας ως προς τις ΜΚΟ, εκμεταλλευόμενοι ταυτόχρονα το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόσο εγχώρια όσο και εξωχώρια».

Παράλληλα, στην έκθεση αναδεικνύονται «ενδείκτες κινδύνου» ή αλλιώς red flags που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεγκτικοί και εποπτικοί μηχανισμοί για να εντοπίσουν περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος μέσω ΜΚΟ. Μεταξύ αυτών είναι η πίστωση μισθοδοσίας από άλλη ΜΚΟ, η αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμούς ΜΚΟ σε λογαριασμούς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό,

Εκτός των συνολικά οκτώ μεθόδων υπεξαίρεσης χρημάτων η Αρχή παραθέτει και μια σειρά από «ενδείκτες κινδύνου» ή αλλιώς red flags που οφείλουν να ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται η πίστωση μισθοδοσίας από έτερη ΜΚΟ, η αποστολή εμβασμάτων από λογαριασμούς ΜΚΟ σε λογαριασμούς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή σε λογαριασμούς εταιριών/ας συμφερόντων διαχειριστή ή/και πραγματικού δικαιούχου ΑΜΚΕ ή συγγενή 1ου βαθμού.