13 Δεκ 2016

Άρειος Πάγος: Κατά του πολιτικού γάμου των ομοφυλόφιλων ο εισηγητής! “Δεν είναι επιτρεπτός”

Δεν είναι επιτρεπτός ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων και εάν γίνει είναι ανυπόστατος. Αυτό υποστηρίχθηκε σήμερα στον Άρειο Πάγο και προτάθηκε να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείο Δωδεκανήσου που έκρινε μη νόμιμο (ανυπόστατο) τον γάμο μεταξύ των δυο ομοφυλόφιλων ανδρών.

Συγκεκριμένα σήμερα συζητήθηκε στο Α1 Πολιτικό Τμήμα του Ανωτάτου Πολιτικού Δικαστηρίου συζητήθηκε η αναίρεση που έχει ασκήσει ομόφυλο ζευγάρι ανδρών κατά της επίμαχης εφετειακής απόφασης.
Μεταξύ άλλων, ο αρεοπαγίτης εισηγητής της υπόθεσης υποστήριξε ότι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτός ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Μεταξύ των λόγων που επικαλέστηκε είναι οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται αυτονόητη η διαφορετικότητα των φύλλων των νεονύμφων και ο Α.Κ. αντιλαμβάνεται το γάμο μόνο μεταξύ ετεροφύλων.
Επίσης ο εισηγητής επίσημανε ότι η αναφορά των διατάξεων του Α.Κ. πλέον, σε «συζύγους» και «μελονύμφους», ουδόλως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έγινε για να καταδείξει ότι εφεξής «αναγνωρίζει» πολιτικό γάμο και μεταξύ ομοφύλων, αλλά μάλλον ότι υιοθετήθηκε αυτή η φρασεολογία για λόγους νομοτεχνικού.
Επιπλέον, ο εισηγητής υποστήριξε ότι από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΑ), δεν συνάγεται καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων, αφού και εκεί διακρίνονται τα δύο φύλα.
Ταυτόχρονα ο εισηγητής επισήμανε ότι κατόπιν όλων αυτών είναι αναγκαία η θέσπιση με ρητή νομοθετική διάταξη του γάμου μεταξύ ομοφύλων. Ο Άρειος Πάγος επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.