7 Ιουν 2017

ΧΑΝΟΥΝ το δίπλωμα για ΠΕΝΤΕ χρόνια όσοι προκαλούν θανατηφόρο τροχαίο

Το δίπλωμα οδήγησης τους για πέντε ολόκληρα χρόνια, θα χάνουν όσοι εμπλέκονται σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Προσθήκη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναφέρει χαρακτηριστικά, πως ο οδηγός...
που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα, εν όσο οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ άνω του ορίου των 0,50 γρ./λτ. αίματος, θα χάνει αυτομάτως το δίπλωμα οδήγησης για διάστημα 5  ετών. 

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 31 του νομοσχεδίου αναφέρει:

«Στον οδηγό οχήματος (ή κάθε μεταφορικού μέσου) που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,50 g/l αφαιρείται επί τόπου η άδεια ικανότητας οδηγού για διάστημα πέντε (5) ετών. Κατά της παραπάνω απόφασης της αστυνομικής αρχής, ο οδηγός δύναται να προσφύγει ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου εισαγγελέα πλημμελειοδικών για την ακύρωση της πράξης αφαίρεσης ή τη μείωση του χρόνου αφαίρεσης. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, η προσφυγή του προηγουμένου εδαφίου απευθύνεται μόνο προς το δικαστήριο το οποίο μπορεί να συνεδριάσει και πριν από την εκδίκαση της κύριας ποινικής υπόθεσης κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση του, συνεκτιμώντας τις συνθήκες τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, μπορεί να επιμηκύνει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) επιπλέον έτη. Αν ο ίδιος οδηγός μετά την παρέλευση της πενταετίας ή του χρόνου που ορίσει το ποινικό δικαστήριο καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος αφαιρείται επί τόπου και δια βίου η άδεια ικανότητας οδηγού».
Πηγή: AUTOTRITI