12.6.17

Η απόκτηση ΜΜΕ στη Θράκη ο νέος στόχος Άγκυρας & προξενείου

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διαφαινόμενο σχέδιο τουρκικής διείσδυσης στη Θράκη μέσα από την δημιουργία παράλληλων δομών (θρησκευτικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, υγειονομικών, και κυρίως οικονομικών/εμπορικών), είναι κοινός τόπος η ...
διαπίστωση ότι οι πιο εύρωστοι κύκλοι της ηγεσίας της μειονότητας ενθαρρύνει κινήσεις εξωστρέφειας και διάχυσης στην ευρύτερη κοινωνία της Θράκης με βλέψεις πανελλήνιας «κάλυψης».
Γράφει ο Πέτρος Ούτσης
ΠΗΓΗ: http://www.viadiplomacy.gr/
Οι παρατηρητές της τοπικής σκηνής στη Θράκη με επίκεντρο τη Ροδόπη, έχουν κατά καιρούς επισημάνει τους μηχανισμούς της τουρκικής προπαγάνδας όπως αυτή μέχρι πρότινος εντοπιζόταν στο «κλειστό περιβάλλον» της μειονότητας με τα παραδοσιακά τουρκόφωνα μέσα ενημέρωσης και τις προνομιακές σχέσεις κάποιων τουρκόφωνων/τουρκόφρονων με ελληνόφωνα μέσα της περιοχής.
Τους «διαφημίζουν» αυτοί που τους πολεμούν
Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνονταν «χρήσιμα» μέχρι πρότινος και εκείνα τα μέσα ενημέρωσης που είχαν μία κατεύθυνση «τουρκομάχων» και μία πιο μαχητική «πατριωτική» στάση, καθώς ουσιαστικά «διαφήμιζαν» τα τουρκικά επιτεύγματα και δημιουργούσαν αρνητικά συναισθήματα στον τοπικό πληθυσμό ή και αναδείκνυαν την «ισχύ» του τουρκικού προξενείου.
Με όρους προπαγάνδας, η εξύψωση του ρόλου του τουρκικού προξενείου από τα κεντρικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης περισσότερο ενίσχυε τον ρόλο του από ό,τι τον αποδυνάμωνε. Ακόμη και οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τον ρόλο και τη δράση των μυστικών τουρκικών υπηρεσιών της ΜΙΤ στα πλαίσια της σύγκρουσης γκιουλενικών και ερντογανικών δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε.
Ξεχωριστή θέση στην δημοσιοποίηση των θέσεων των ακραίων μειονοτικών έχουν και οι ΜΚΟ αλλά και διάφορες διεθνείς οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζονται τα ακραία στελέχη του DEB αλλά και άλλων μειονοτικών ακραίων κύκλων, μέσω των οποίων επιτυγχάνουν πανελλαδική και σε κάποιες περιπτώσεις και διεθνή κάλυψη.